17:30 BK Zaporozhye – Kyiv Basket

Basketball Live Links: